Kristaltherapie

Het gebruik van helende stenen is een zachtaardige manier van een alternatieve geneeswijze, die de energie van de stenen gebruikt om het evenwicht in een organisme te herstellen en te harmoniëren. De wetenschap van helende stenen heeft onder andere invloed op de zeven lichaamsdelen, die chakra's (energiecentrales) genoemd worden en door welke de energetische uitwisseling plaatsvindt. Sinds de Oudheid worden stenen voor geneeskundige doeleinden gebruikt.

De stenen en mineralen hebben trillingen en eigenschappen die ertoe leiden dat lichamelijke en geestelijke spanningen opgelost kunnen worden. De wetenschap van helende stenen maakt gebruik van energie van stenen om lichaam, geest en ziel in samenklank te brengen. Niet alleen op lichamelijk gebied maar ook op psychologisch en geestelijk vlak dragen helende stenen ertoe bij dat blokkades van de chakra's opgelost worden, doordat men zich van deze bewust wordt.

Het effect van helende stenen is direct en zonder bijwerkingen. Daardoor is het geschikt voor iedereen, kinderen en volwassenen. Sommige helende stenen hebben een kalmerende, anderen weer een activerende, weer anderen een beschermende werking. Alleen al het dragen,drinken middels een elixer of plaatsen in een ruimte van een helende steen heeft een weldadige werking op ons.