Chromo / licht / klanktherapie

In het dagelijks gebruik verwijst 'licht' naar de elektromagnetische straling die we kunnen zien. Maar het hele elektromagnetische spectrum, van radiogolven tot gammastraling, bestaat uit licht dat zich in golven met dezelfde snelheid voortbeweegt.

Lichtdeeltjes met een hoge energie creëren lichtgolven met een korte golflengte zoals gamma- en röntgenstraling, terwijl deeltjes met een lage energie een lange golflengte hebben, zoals radio- en microgolven.

Elektromagnetische golven hebben een revolutie in onze maatschappij teweeggebracht en vandaag de dag worden ze in allerlei technologieën toegepast.

Kleur   Golflengte in nm   Frequentie in THz
Violet    380-450 nm    668-789 THz
Blauw    450-495 nm    606-668 THz
Groen    495-570 nm    526-606 THz
Geel    570-590 nm    508-526 THz
Oranje    590-620 nm    484-508 THz
Rood    620-750 nm    400-484 THz

Lichttherapie is een eenvoudige maar effectieve manier van genezen met gebruik van kleuren. Het effect van kleuren op ons is niet beperkt tot de optische waarneming. Voor elk element is er een specifieke, energetische trillingsfrequentie, die door de respectievelijke kleur kan worden omgezet. Denk aan blauw licht bij de geboorte van een kind, roze in een gevangenis of groen in een ziekenhuis.