Metingen

Alles in dit universum heeft energie, een magnetisch veld, zelfs gedachten brengen energie voort. Denk ook eens aan het magnetisch veld van een tv. Dit voel je pas als de stekker in het stopcontact zit en er elektriciteit doorgevoerd wordt. Hetzelfde geldt voor het "stroom" circuit in ons lichaam aangestuurd door ons hart. Waarom zou de 220 volt van het elektriciteitsnet wel een magnetisch veld (aura) hebben en die van ons hart niet?