Regressie- en reïncarnatietherapie

Deze therapie is een veelzijdige, kortdurende en transpersoonlijke therapie, waarmee een aantal problemen doeltreffend kunnen worden opgelost, zowel psychisch, psychosomatisch als lichamelijk. Regressietherapie is grondig en biedt antwoorden. De effecten van de therapie zijn merkbaar op cognitief, emotioneel, lichamelijk en spiritueel niveau. Je herbeleeft als het ware een situatie. Het geeft antwoorden op vragen "wat is er nu eigenlijk gebeurd". Het zien van het verleden geeft je antwoorden op je situatie in het hier en nu. Je ervaart opnieuw situaties uit het verleden en/of vorige levens op een objectieve manier. Je voelt niet de emoties van de gebeurtenis, omdat je er nu als een soort observant naar kunt kijken.

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. In regressietherapie gaan we terug in de tijd naar de oorsprong en oorzaak van het probleem dat zich nú voordoet. Deze eerdere oorzakelijke ervaringen zijn echter meestal niet bewust oproepbaar; we hebben ze vergeten of verdrongen vanwege hun vaak pijnlijke karakter. Onbewust werken ze echter psychisch en fysiek door en beïnvloeden zo ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag, onze relaties en ons lichamelijk welbevinden.

Door deze onbewuste oorzaken bevrijdend te herbeleven komt er emotionele rust en inzicht. Je verwerkt wat er om verwerking vraagt. De lading gaat er af. Je blijft niet langer vastzitten in de greep van het verleden. Datgene wat jij onbewust zo angstvallig aan het bevechten, ontvluchten of vermijden bent, verliest daarmee zijn greep op jou. Daardoor komt er rust en ruimte om je verder te ontwikkelen, en kun je de uitdagingen van het leven makkelijker aan.

Ik werk met autogene training; dat betekent dat jezelf in een staat van hersengolven brengt tussen 4 en 14 Herz. Ik help je hierbij door je te brengen naar een situatie die je in een situatie van je onderbewustzijn brengt zonder hypnose. Dit gebeurt d.m.v. een ontspanningsoefening en geleide meditatie. Je gaat terug naar een situatie op een actieve manier die je zelf bepaalt. Een voorbeeld hierbij is incest waarbij je geen gevoelens meer hebt, maar het ziet als passant. Je hebt ten alle tijden de regie zelf in handen.

Daarnaast kun je vorige levens gaan zien (reïncarnatie) en antwoord krijgen op het waarom van relaties. Destructief of niet. Je ziet waarom je bepaalde partners gekozen hebt en waarom je in dit leven deze persoon weer tegenkomt. Karma: wat je op moet lossen?

Deze therapie doe ik alleen als ik je redelijk goed ken. Ik heb hiermee 30 jaar ervaring en het kan heftig zijn. Dit is niet iets wat je zomaar gaat doen, er zijn valkuilen die ik eerst wil kennen voordat ik deze reis met je ga maken.