Tarot

We kunnen de Tarotkaarten gebruiken om meer grip op ons leven te krijgen waarbij situaties geduid worden, drempels te zien zijn en adviezen worden gegeven. De kaarten zijn wisselsymbolen tussen het innerlijk en het uiterlijk. Het is een hulpmiddel om tot zelfkennis te komen en als een praktische bron van kennis toe te passen in realistische levenssituaties. Door bij uw mogelijkheden uit verleden, heden en toekomst stil te staan, zult u leren uw uitdagingen effectiever en praktischer aan te pakken. De Tarot is gebaseerd op universele symboliek. Het vertelt je filosofisch en psychologisch je eigen verhaal en geeft antwoorden op vragen m.b.t. liefde, werk en welke weg te gaan in iedere willekeurige situatie.